در ابتدای کار با موتور برق باید از تمام قسمت های آن اطلاعات داشته باشید تا بتوانید به راحتی از آن استفاده کنید.این آموزش، اطلاعات کامل در خصوص  مشخصات ظاهری موتور برق به شما دوستان عزیز خواهد داد.

1- استارت : جهت روشن کردن موتور برق باید از استارت استفاده کنید تا دستگاه را به صورت الکتریکی روشن نمایید.

2- ولت متر: این قسمت از موتور برق و موتور برق بنزینی ، خروجی واتاژی دستگاه را نمایش می دهد. در موتور برق های سنسی علاوه بر مشاهده خروجی ولتاژی دستگاه قادر خواهید بود تا فرکانس و ساعت کار دستگاه را نیز مشاهده نمایید.

3- کلید محافظتی AC : برای حفاظت از خروجی های دستگاه در مقابل اتصال کوتاه و اضافه جریان از کلید محافظتی استفاده می شود.

4- شیر تخلیه روغن: با بهره گیری از شیر قادر خواهید بود تا روغن موتور دستگاه را تخلیه کنید.

5- درپوش اضافه کردن روغن : زمان تعویض روغن دستگاه این شیر را باز کرده و پس از تخلیه روغن، با استفاده از قیفی مناسب روغن متناسب دستگاه خود را اضافه کنید.

6- شمع: شمع سبب ایجاد جرقه برای احتراق در سیلندر دستگاه را بر عهده دارد.

7- باتری: تامین انرژی استارت اولیه دستگاه را بر عهده دارد.

8- پیچ اتصال به زمین: در صورت بروز اتصالی در دستگاه شما با انتقال انرژی به زمین از شما و دستگاه محافظت می کند.

9- خروجی 220 ولت صنعتی: در صورتی که آمپر مورد نیاز شما مابین 12 تا 32 آمپر می باشد می بایست ازین خروجی استفاده نمایید.

10- اگزوز: دود تولیدی در سیلندر دستگاه را به بیرون هدایت می کند. همچنین صدای دستگاه را تا مقداری کاهش می دهد.

11- فیلتر هوا: وظیفه تصفیه هوا از گرد و غبار را برعهده دارد.

12- شیربنزین: با استفاده از این شیر قادر خواهید بود تا ورود بنزین از باک به موتور را کنترل نمایید.

13- ساسات: وظیفه کنترل هوای ورودی به موتور را بر عهده دارد.

14- نشانگر بنزین: با استفاده ازین نشانگر قادر خواهید تا میزان سوخت موجود در باک را مشاهده کنید.

15- درب باک: برای اضافه کردن سوخت به باک

16-هندل: برای راه اندازی دستگاه به صورت دستی می توانید از هندل استفاده کنید.

17- خروجی 220 ولت: در صورتی که مصرف دستگاه شما بین 1 تا 12 آمپر است می توانید ازین خروجی استفاده نمایید. توجه داشته باشید که در صورت دریافت اضافه بار ازین خروجی دستگاه شما آسیب خواهد دید.

در صورتی که قسمتی از توضیحات واضح نبود می توانید با مشاوران آریان صنعت صحبت کنید.